Telefon: +420 602 246 789 Email: whiskyland@seznam.cz

Klubové akce

Klub pořádá  měsíční Pravidelné setkávání členů - ochutnávky  whisky v klubovně
GIC Česká Třebová a  akce, které se konají i mimo klubovnu a jsou  spojené se zájmem klubu ( společenská setkání, zájezdy a pod.)

Veškeré Informace o pořádání klubových akcích   najdete v Hlavní zprávě  a  Aktualitách

Na akce, které se konají v klubovně( Ochutnávka) je nutné se z kapacitních důvodů   (20 míst) přihlásit písemně. 

Každá  Ochutnávka bude se stejným obsahem prováděna v jednom měsíci 2x.
- bude vypsán základní termín ( obvykle druhé úterý v měsíci) a náhradní termín ( obvykle 14 dní po základní ochutnávce).
- každý člen má právo se přihlásit na kterýkoliv termín v měsíci, pokud bude mít zájem může se závazně přihlásit na oba termíny.
- po naplnění kapacity (20 míst) bude další došlá přihláška  zařazena do  termínu, kde budou volná místa . O této skutečnosti bude zájemce informován. Pokud mu tento termín nebude vyhovovat, je nutné to zpětně oznámit.
- přihlášený člen bude o přijetí přihlášky informován ptvrzující mailovou zprávou.
- pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možno ze strany WHISKYLAN Klubu  Ochutnávku uskutečnit, budou přihlášení zájemci včas informování.

Prosíme přihlášené členy, kteří se v den konání akce nemohou zúčastnit , aby nás kontaktovali na tel. 602 246 789
V případě uvolnění kapacity budeme kontaktovat náhradníky.

Na klubovou akci se přihlaste vyplněním Přihlášky na akce.  Do zprávy uveďte na jakou akci se přihlašujete ! Můžete se také přihlásit zasláním přihlášky mailem na : whiskyland@seznam.cz

Příští klubová akce  2016 v klubovně GIC Česká Třebová:

Ochutnávka No: 21 :
13. a 20. září 2016   v 18 hod Přihláška na akce

Nechte toto pole prázdné