Telefon: +420 602 246 789 Email: whiskyland@seznam.cz

Ochutnávka 2x měsíčně !

Vážení členové WHISKYLAND Klubu,

s potěšením můžeme  konstatovat, že se naše členská základna úspěšně rozrůstá, ale  souběžně s tím nám vyvstal jeden  problém při organizaci Ochutnávek.

Jak jistě víte,kapacita naší klubovny je optimálně pro 20 osob, vyjímečně pro 25 osob.

V současné době  jsme nuceni zájemce o účast na Ochutnávce, kteří se přihlásí po naplnění kapacity, odříkat.

Abychom uspokojili všechny členy, kteří mají zájem se zúčastnit Ochutnávky, tak jsme přijali  následující organizační změnu:

- každá nová Ochutnávka bude se stejným obsahem prováděna v jednom měsíci 2x.

- bude vypsán základní termín ( obvykle druhé úterý v měsíci) a náhradní termín ( obvykle 14 dní po základní ochutnávce).

- každý člen má právo se přihlásit na kterýkoliv termín v měsíci, pokud bude mít zájem může se závazně přihlásit na oba termíny.

- přednostně bude preferovaná přihláška na základní termín. Po naplnění kapacity ( 20 míst) bude další došlá přihláška  zařazena do náhradního termínu a o této skutečnosti bude zájemce informován. Pokud mu tento termín nebude vyhovovat, je nutné to zpětně oznámit.

- pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možno ze strany WHISKYLAN Klubu  Ochutnávku uskutečnit, budou přihlášení zájemci včas informování.

V měsíci říjnu je základní termín  Ochutnávky v úterý 13. října a náhradní termín  v úterý 27. října.

Doufáme, že toto organizační opatření přispěje k uspokojení zájmu členů klubu o účast na Ochutnávce.

Na setkání se těší

Pavel Klacl

WHISKYLAND Klub